GÅ HELE VEJEN

COMPLETE7 EXTENDED
GIVER DIG HELE PAKKEN

Få både digitalt værktøj og workshops, der er skræddersyet til den grønne omstilling

STØRRE UDBYTTE

ET SUPPLEMENT TIL DET DIGIALTE VÆRKTØJ

Dette forløb skal sikre, at I som virksomhed opbygger den viden, der skal til for at forstå hvordan den grønne omstilling påvirker jeres forretning både internt, men også i jeres værdikæde. Vi guider jer nemlig i gennem alt fra strategi, mål og eksekvering.

Det betyder, at udover det digitale værktøj får workshops, som sætter fokus på de kritiske områder af den grønne omstilling. Herudover får I ekstra service, nulpunktsanalyse, afrapporteringer, samt mulighed for tilskud.

TILSKUD

TILSKUDSBERRETIGET FORLØB

Complete7 er placeret på listen over rådgivervirksomheder som man kan søge penge til rådgivning om under den nyligt åbnede SMV:GRØN-pulje. Klik på knappen nedenfor for at høre mere om ansøgningsprocessen. 

Det betyder helt konkret, at I har mulighed for at tilskud til Complete7 EXTENDED. Det er naturligvis en ansøgningsproces, vi gerne vil hjælpe med. Find os i SMV:GRØN-databasen på knappen herunder. 

Plan

START MED EN KLAR PLAN

Vi gennemgår den optimale vej for grøn omstilling i en SMV virksomhed. Her fortæller vi om nærværende forløb, og sammen laver vi en fælles plan for det næste års samarbejde.

 

 
 
Digital

DIGITALT VÆRKTØJ

Med digitalisering af den grønne omstilling får I et værktøj, der understøtter jer på alle niveauer. Strategisk og i forankringen. Taktisk i opfølgningen og optimeringen. Endvidere operationelt med helt konkrete anvisninger til handling.

People

STØTTE TIL FORANKRING

En del af effekten af den grønne omstilling skabes ved at aktivere virksomheden, og skabe synlighed omkring visioner og resultater. Formålet med denne delindsats er en optimering af potentialet.

INTRODUKTION TIL GRØN OMSTILLING

Vi gennemgår den optimale vej for grøn omstilling i jeres SMV. Her fortæller vi om det nærværende forløb, og laver en plan for det næste års samarbejde. 

I får dermed en 12-måneders plan, klar placering af roller og ansvar, samt forståelse for processen.

STØTTE TIL NULPUNKTSANALYSE

For at kunne følge udviklingen for jeres grønne omstilling, så foretager vi sammen en nulpunktsanalyse, der er baseret på standard fra Erhvervs- og Energistyrelsen.

I får hermed en nulpunktsanalyse og reviewplan, der sætter udgangspunktet for de næste 12 måneder. Analysen bliver foretaget i samarbejde med en energirådgiver.

FASTSÆTTELSE AF MÅL OG ORGANISATION

Klare mål, fælles referenceramme og fordeling af roller og ansvar er en forudsætning for optimal grøn omstilling. Med denne opgave fremfinder vi i dialog og på baggrund af forskellige værktøjer det optimale set-up for jeres virksomhed.

I vil således opleve, at der bliver sat klare mål, og at organisationen optimeres i henhold til den grønne omstilling

DIGITALISERING AF GRØN OMSTILLING

Med digitalisering af den grønne omstilling får I et værktøj, der understøtter jer på alle niveauer. Strategisk og i forankringen. Taktisk i opfølgningen og optimeringen. Tilmed operationelt, med helt konkrete anvisninger til handling.

I får derved et fælles digitalt værested for jeres grønne omstilling, og helt konkrete anbefalinger til handlinger indenfor 10 temaer, fx elektricitet. Tilmed er der online onboarding, samt mulighed for support igennem hele forløbet.

KOMMUNIKATION OG DOKUMENTATION

Vi ved hvor vigtigt det er, at kommunikere sin grønne omstilling til hele værdikæden - men også internt. Derfor sætter vi fokus på kommunikationen, og lige så vigtigt, dokumentationen.

Derfor får I både en intern- og ekstern kommunikationsplan, som tager udgangspunkt i et arbejdsmøde imellem os og jer. 

INTERN FORANKRING

En del af effekten af den grønne omstilling skabes ved at aktivere virksomheden, og skabe synlighed omkring visioner og resultater. Formålet med denne delindsats er en optimering af potentialet.

I får her input til interne events, materialer og aktiviteter, samt øget klarhed omkring roller og ansvar. Det sker igennem et arbejdsmøde, som vi rapporterer på.

ÅRSOPFØLGNING

En del af effekten af den grønne omstilling skabes ved at aktivere virksomheden, og skabe synlighed omkring visioner og resultater. Formålet med denne delindsats er en optimering af potentialet.

Dermed får I input til interne events, materialer og aktiviteter, samt øget klarhed mellem roller og ansvar fremover. Dette sker på et arbejdsmøde, hvor vi afrapporterer. 

FORLØBET

Her kan I få et overblik over forløbet og dets opbygning.

1. Introduktion

INTRODUKTION TIL GRØN OMSTILLING

Vi gennemgår den optimale vej for grøn omstilling i jeres SMV. Her fortæller vi om det nærværende forløb, og laver en plan for det næste års samarbejde. 

I får dermed en 12-måneders plan, klar placering af roller og ansvar, samt forståelse for processen.

2. Nulpunktsanalyse

STØTTE TIL NULPUNKTSANALYSE

For at kunne følge udviklingen for jeres grønne omstilling, så foretager vi sammen en nulpunktsanalyse, der er baseret på standard fra Erhvervs- og Energistyrelsen.

I får hermed en nulpunktsanalyse og reviewplan, der sætter udgangspunktet for de næste 12 måneder. Analysen bliver foretaget i samarbejde med en energirådgiver.

3. Mål og organisering

FASTSÆTTELSE AF MÅL OG ORGANISATION

Klare mål, fælles referenceramme og fordeling af roller og ansvar er en forudsætning for optimal grøn omstilling. Med denne opgave fremfinder vi i dialog og på baggrund af forskellige værktøjer det optimale set-up for jeres virksomhed.

I vil således opleve, at der bliver sat klare mål, og at organisationen optimeres i henhold til den grønne omstilling

4. Digitalisering

DIGITALISERING AF GRØN OMSTILLING

Med digitalisering af den grønne omstilling får I et værktøj, der understøtter jer på alle niveauer. Strategisk og i forankringen. Taktisk i opfølgningen og optimeringen. Tilmed operationelt, med helt konkrete anvisninger til handling.

I får derved et fælles digitalt værested for jeres grønne omstilling, og helt konkrete anbefalinger til handlinger indenfor 10 temaer, fx elektricitet. Tilmed er der online onboarding, samt mulighed for support igennem hele forløbet.
5. Kommunikation og dokumentation

KOMMUNIKATION OG DOKUMENTATION

Vi ved hvor vigtigt det er, at kommunikere sin grønne omstilling til hele værdikæden - men også internt. Derfor sætter vi fokus på kommunikationen, og lige så vigtigt, dokumentationen.

Derfor får I både en intern- og ekstern kommunikationsplan, som tager udgangspunkt i et arbejdsmøde imellem os og jer. 

6. Medarbejdere

INTERN FORANKRING

En del af effekten af den grønne omstilling skabes ved at aktivere virksomheden, og skabe synlighed omkring visioner og resultater. Formålet med denne delindsats er en optimering af potentialet.

I får her input til interne events, materialer og aktiviteter, samt øget klarhed omkring roller og ansvar. Det sker igennem et arbejdsmøde, som vi rapporterer på.

7. Årsopfølgning og regnskab

ÅRSOPFØLGNING

En del af effekten af den grønne omstilling skabes ved at aktivere virksomheden, og skabe synlighed omkring visioner og resultater. Formålet med denne delindsats er en optimering af potentialet.

Dermed får I input til interne events, materialer og aktiviteter, samt øget klarhed mellem roller og ansvar fremover. Dette sker på et arbejdsmøde, hvor vi afrapporterer.