Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder hos C7 ApS, modtagere af elektronisk post og brugere af www.complete7.dk og complete7.leadfamly.dk.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan C7 ApS (herefter ”C7 ApS”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.
C7 ApS behandler personoplysninger om dig, når du er kunde hos os, modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation og/eller bruger hjemmesiden www.complete7.dk

1. Almindelige besøgende på hjemmesiden www.complete7.dk

Når du besøger og klikker rundt på www.complete7.dk, behandler vi en række personoplysninger.

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

  • IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.
  • Færden rundt på hjemmesiden og umiddelbart før og efter besøget påwww.complete7.dk.
  • Tidspunkter for og varighed af besøg på sider og undersider mv.  
  • Interesser og præferencer


C7 ApS indsamler disse oplysninger via cookies på www.complete7.dk. Det kan du læse om i vores cookiepolitik her.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

  • At hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser.
  • At optimere siden og give dig den bedst mulige oplevelse.
  • At udarbejde statistik over din og andres brug af hjemmesiden.
  • At udarbejde statistik og analyse med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.
  • Markedsføringsformål, herunder profilering og adfærdsbaseret markedsføringstiltag, så vores produktinformation og tilbud til dig bliver så skræddersyede som muligt.
  • At oprette dig som kunde
  • At overholde gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og e-privacy regler), f.eks.:
   • Dokumentationspligt
   • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk grundlag for behandlingen (f.eks. indhentelse af samtykke)
   • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
   • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til og myndigheder
   • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og tredjeparter
   • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
   • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden.


Kilder
Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores Cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer eller fra tredjeparter.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. C7 ApS’ legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til dataindsamling- og behandling ved brug af cookies, kan du gøre dette ved at ændre dine cookieindstillinger.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af persondata indsamlet fra andre kilder end cookies, kan du skrive til os på kontakt@Complete7.dk.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører herunder digitale mediepartnere, kreative -og digitale bureaupartnere mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af C7 ApS.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Det juridiske grundlag for overførslerne er enten EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS eller US Privacy Shield.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

Læs mere om US Privacy Shield her.

2. Kunder hos C7 ApS

Når du køber noget hos os, ”Mit Complete7” (vores selvbetjeningsunivers), behandler C7 ApS disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

  • Identifikationsoplysninger: Navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer
  • Firmanavn
  • CVR.nummer
  • Betalingsoplysninger
  • Login-oplysninger: brugernavn og kodeord
  • C7 ApS kundenummer og oplysninger om køb.
  • Brug af digitale ydelser f.eks. digital velkomstgave
  • Din anvendelse af C7 ApS hjemmeside: tidspunkter for besøg, besøgte undersider og foretagne køb.
  • Yderligere telefonnummer
  • Kontakthistorik mellem dig og C7 ApS
  • Optagelser af service- og salgsopkald
  • Kundetilfredshedsinformation og anden data fra tilfredshedsmålinger
  • Data hentet og sammenkørt fra tredjepart, fx virksomhedens energiforbrug hentet fra Elselskaber og/eller energinet


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

  • At indgå og opfylde abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig
  • Yde kundeservice og support i forbindelse med køb af abonnementer samt øvrige henvendelser herunder gennemføre tilfredshedsmålinger
  • At identificere dig, hvis der foreligger en tvist om et køb og at håndtere en sådan tvist
  • At stille en selvbetjeningsløsning til rådighed for dig, hvor du selv kan administrere, ændre eller opsige dine aftaler med C7 ApS i henhold til de relevante aftalevilkår
  • Markedsføring: de oplysninger, som indsamles om dig, kan anvendes til markedsføringsformål, herunder profilering og markedsføring ved direkte henvendelse til dig og din virksomhed
  • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks. 
   • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
   • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
   • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
   • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
   • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden og vores produkter.


Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere eller foretager opdateringer i C7 ApS selvbetjeningsløsning. Oplysninger om dit brug af abonnementer og ydelser registreres i nogle tilfælde af C7 ApS medarbejdere, f.eks. når der ydes generel kundeservice og rådgivning. Derudover kan der også blive indsamlet oplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, adresse- og telefonregistre samt energileverandører.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger, dit C7 ApS kundenummer, betalingsoplysninger, oplysninger om dine køb og træk på abonnementer og kontakthistorik er følgende:

  • Behandling er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Det juridiske grundlag for vores indsamling af din anvendelse af hjemmesiden, berigelse af dine data og indsamling og behandling af kundetilfredshedsinformation og optagelse af salgsopkald er følgende:

  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  • De legitime interesser, vi forfølger, ved berigelse af dine personoplysninger er at kunne identificere dig i relation til køb, f.eks. ved en tvist om et køb.
  • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
  • De legitime interesser, vi forfølger, ved at foretage kundetilfredshedsundersøgelser er at forbedre vores produkter og services, foretage opfølgning og dermed sikrer den samlede tilfredshed for dig som kunde.
  • De legitime interesser, vi forfølger ved at optage service- og salgsopkald er at forbedre vores kundehåndtering og træning af vores medarbejdere og dermed den samlede kundeoplevelse.
  • De legitime interesser i, at vi forfølger retskrav, jf. C7 ApS legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  • Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kontakt@Complete7.dk. 

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at indgå abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale, er det fordi, det er nødvendigt for, at C7 ApS kan indgå disse aftaler med dig og din virksomhed. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå og opfylde aftalerne med dig. 

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS 
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Det juridiske grundlag for overførslerne er enten EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS eller US Privacy Shield.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link

Automatisk, individuel beslutningstagning 
C7 ApS anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering 

Opbevaringsperiode 
C7 ApS opbevarer dine oplysninger så længe det er relevant for de ovenfor anførte formål. C7 ApS vil slette dine oplysninger indenfor 3 måneder efter du ikke længere er relevant kontaktperson.

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. 

3. Tilmeldte til elektronisk post eller udfyldt formular mv.

Når du tilmelder dig elektronisk post fra C7 ApS eller udfylder en formular f.eks. en kontaktformular, behandler C7 ApS disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 og evt. 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

  • Identifikationsoplysninger: Navn, evt. firmanavn og stilling, CVR, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse.
  • Yderligere telefonnummer, boligtype, ejerforhold, antal værelser, boligvurdering, KVHX-nøgle
  • E-mail-logning: Antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve (bounches).
  • Tilbagetrækning af samtykke. 


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

  • Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt evt. købshistorik) for at kontakte dig og sende dig relevant markedsføring.
  • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. Databeskyttelsesforordningen, markedsføringslovgivningen, e-privacy lovgivning), f.eks. 
   • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
   • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
   • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
   • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
   • Statistiske opgørelser vedrørende brug af direkte markedsføring


Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i C7 ApS selvbetjeningsløsning eller via tracking i e-mails og på C7 ApSs hjemmeside.
Derudover kan der blive indsamlet personoplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister, sociale medier og OIS/BBR, VIRK.DK.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er; 

  • Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven, er C7 ApSs juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den direkte markedsføring, du har givet et markedsføringssamtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.
  • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
  • De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. C7 ApS legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kontakt@Complete7.dk.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig. Hvis du ikke udfylder en kontaktformular, kan vi ikke kontakte dig.

4. Fælles for alle punkter

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare de ovenfor anførte personoplysninger.
Det juridiske grundlag for overførslen er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette 
link.

Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS kan fås ved henvendelse til kontakt@Complete7.dk.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. 
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med abonnementsydelser hos C7 ApS, opbevares som udgangspunkt indtil du opsiger dit kundeforhold og i en periode på 5 fulde kalenderår herefter. Jf. bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med køb af øvrige ydelser via www.Complete7.dk opbevares som udgangspunkt i 5 fulde kalenderår beregnet fra købsdatoen, jf. bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller anden information opbevares indtil du framelder dig modtagelse heraf.

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. 

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. C7 ApS må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre C7 ApS påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@Complete7.dk . 

C7 ApS,
Gammel Kongevej 102, 1850 Frb. C, Danmark