NYE TILSKUDSMULIGHEDER

Energistyrelsen har afsat 3,5 mia. kr. til energieffektivisering i virksomheder frem mod 2030.

OP TIL 50%
TILSKUDDÆKNING VED ENERGIEFFEKTIVISERING

For at sænke energiforbruget i Danmark og bidrage til at nå målet om 70% mindre CO2-udledning i 2030 giver Energistyrelsen i de kommende år tilskud til energieffektiviserende projekter i virksomheder inden for produktion, handel og service. For mellemstore virksomheder betyder det, at op til 40% af investeringen i fx LED-belysning, skift til varmepumpe eller energioptimering af procesanlæg kan blive finansieret via tilskudsordningen. Tilskuddet kan søges i en række ansøgningsrunder i løbet af året. I får med Complete7 metoden overblik over relevante tilskud og vejledning i, hvordan I ansøger om dem.

FÅ DEL I
TILSKUDPULJEN
MED COMPLETE7

Som led i Complete7 metoden kortlægges virksomhedens potentiale for energioptimering på områder som fx belysning, varme og produktionsprocesser. Baseret på en prioritering af indsatsområder får virksomheden en handlingsplan samt hjælp til at realisere målsætningerne – herunder overblik over muligheden for tilskud samt en guide til ansøgningen. Med Complete7 har virksomheden desuden et godt udgangspunkt for den dokumentation, der skal følge med en ansøgning om tilskud.

TILSKUD TIL
ENERGIFORBEDRENDE
PROJEKTER

Der gemmer sig masser af energibesparelser i mange virksomheder. Sandsynligvis også i din. Energibesparelser kan både opnås gennem ændringer af eller i det, der bruger energien, fx produktionsudstyr, belysning eller ventilation  og gennem ændret adfærd og nye, energivenlige vaner. Energistyrelsens Erhvervspulje er målrettet projekter, som skærer ned på energiforbruget og bidrager til at skære ned på Danmarks samlede udledning af CO2. Er projektet med til at fremme brugen af el frem for fossil energi som kul, olie og naturgas, er det en ekstra fordel i ansøgningsprocessen.  

Virksomheder kan søge tilskud til energiforbedrende projekter, som handler om at optimere og ændre eksisterende anlæg – men fx ikke til at ændre adfærd eller til at sammenlægge, nedlægge eller flytte produktion. Mangler du et overblik over mulighederne? Complete7 sender løbende nyhedsbreve ud med information om de offentlige tilskudspuljer.