Skip to content

Innovation

Kom på forkant med den grønne omstilling. 

Som en del af vores erfaring med små- og mellemstore virksomheder samt energioptimering, har vi set og skabt mange forskellige løsninger. Vi hjælper også gerne jeres virksomhed med at skabe øget konkurrenceevne gennem innovative løsninger.

SITUATION

IMØDEKOMMELSE AF MARKEDETS KRAV OG MULIGHEDER

I den moderne forretningsverden er kundeefterspørgsel efter mere grønne løsninger blevet en kraftfuld drivkraft for innovation. Når kunderne efterspørger mere bæredygtige produkter og løsninger, er virksomhederne nødt til at reagere hurtigt for at opretholde deres markedsposition. Faktum er, at over 80 % af virksomhedernes samlede CO2-eq aftryk ligger i scope 3, som omfatter hele værdikæden udenfor den direkte drift.

Denne indsigt har ført til en stigende efterspørgsel på tværs af brancher og virksomheder for grønnere løsninger der nedbringer CO2 aftrykket og forbedre den kommende ESG rapportering. Og i takt med at kravene til virksomhederne kun bliver højere og højere, forventes denne efterspørgsel kun at stige. At være på forkant med innovationer og tilbyde den mest bæredygtige løsning er derfor ikke kun et spørgsmål om miljøansvar, men også en strategisk fordel, der imødekommer både moderne udfordringer og muligheder.

DRIVHUSGASPROTOKOLLEN

Scope 1, Scope 2 og Scope 3 er klassifikationer inden for drivhusgasudledninger, der anvendes til at identificere og analysere forskellige kilder til udledning. Ved at identificere og kvantificere drivhusgasudledninger inden for hver af disse scopes kan virksomheder og organisationer få en mere omfattende forståelse af deres samlede klimapåvirkning og udvikle målrettede reduktionsstrategier.

Scope 1

Omfatter alle virksomhedens direkte kilder til CO2-eq-udledning, som den selv kan kontrollere, f.eks. udledninger fra egne køretøjer og anlæg til energi- produktion, samt procesgasser og kølemidler.

 

 

Scope 2

Omfatter virksomhedens indirekte kilder til CO2-eq-udledning fra energiforbrug, altså udledninger fra selskaber, som forsyner virksomheden med energi som fx fjernvarme og elektricitet.

 

 

Scope 3

Omfatter de indirekte CO2-eq-udledninger fra virksomhedens værdikæde. Dette er både opstrøms, fx virksomhedens indkøb fra leverandører og medarbejderes transport til arbejde, og nedstrøms, fx udledninger relateret til brug og bortskaffelse af virksomhedens produkter.

GRØN INNOVATION PÅ TVÆRS AF INDUSTRIER

Innovation inden for grøn teknologi og bæredygtighed er blevet en afgørende fællesnævner på tværs af forskellige industrier. Uanset branche, er behovet for grøn innovation en universel og voksende trend, der understreger virksomhedernes ansvar for at fremme bæredygtighed og reducere deres miljøaftryk.

  1. I serviceindustrien kan grønne innovationer føre til udvikling af bæredygtige tjenester, der reducerer miljøpåvirkningen.
  2. I handelssektoren er der en stigende bevidsthed om bæredygtighed, hvor innovation i produktudvikling er nødvendig for at skabe miljøvenlige varer, der opfylder den moderne forbrugers forventninger.
  3. Produktionsvirksomheder kombinerer deres indkøbspolitik med grøn process- og produktudvikling, hvor innovation i energieffektive processer og bæredygtige materialer kan skabe væsentlige fordele.
INNOVATIONSPROCESSEN

SÅDAN KAN FORLØBET SE UD

Innovationsprocessen spiller en nøglerolle i at fremme bæredygtighed og effektivitet; her er et overblik over, hvordan et typisk forløb kan se ud. Nedenstående eksempel er et af mange. Vi hjælper den enkelte virksomhed med at vælge den optimale proces.

1
Identificering

Analyse og identifikation af, hvor CO2-emissioner kan reduceres, samtidig med at der opnås økonomiske gevinster

2
Udviklingsproces

De identificerede optimeringsmuligheder oversættes til konkrete løsninger

3
Dialog med leverandører og samarbejdspartnere

Et tæt samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere sikres gennem dialog. Dette fremmer samudviklingen af mere integrerede og effektive løsninger.

4
Design og produktbeskrivelse

Løsningerne oversættes til et design og en produktbeskrivelse, der er klar og detaljeret.

5
Test
Løsningen testes i denne fase for at sikre, at den både opfylder de forudbestemte krav
6
Specifikationer

De endelige produktspecifikationer udvikles

7
Udbud

Udbudsproces besluttes så der kan vælges de bedste løsninger og samarbejdspartnere.

PRODUKTLANCERING

TRE SØJLER TIL EN EFFEKTIV KONCEPT- OG GO-TO-MARKET-STRATEGI

At lancere et nyt produkt eller en tjeneste kræver en veludviklet koncept- og go-to-market-strategi. Denne proces kan opdeles i tre søjler, der fungerer som grundlaget for en vellykket lancering. Disse tre søjler arbejder sammen om at sikre, at produktet eller tjenesten ikke blot lanceres, men også opnår succes i markedet.

Strategi Det første skridt involverer en nøje planlægning af, hvordan produktet eller tjenesten vil blive positioneret i markedet. Dette indebærer en forståelse af målgruppen, konkurren  
Brief af bureauer Samarbejde med eksterne bureauer kan være afgørende for at få den rigtige ekspertise og støtte i markedsføringsindsatsen. En klar og detaljeret brief til disse partnere sikrer, at alle er på samme side med hensyn til mål og forventninger.  
Intern forankring Sidst men ikke mindst, en stærk intern forankring i hele organisationen er essentiel for at sikre en sammenhængende og effektiv udrulning. Dette indebærer kommunikation, uddannelse og alignment på tværs af forskellige afdelinger, så alle medarbejdere forstår og understøtter konceptet og strategien.  
Vilkår for samarbejde

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER MED KLARE VILKÅR

Når det kommer til at engagere sig i et innovationsprojekt, stræber vi efter at skabe klare og gennemsigtige vilkår, der imødekommer de individuelle behov for hvert projekt. Vi forstår, at hvert projekt er unikt, og vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at udvikle en tilpasset løsning.

Typisk tilbyder vi et fastpristilbud, som giver klarhed og forudsigelighed i budgettering og planlægning. Vi vurderer også mulighederne for finansiel støtte og i nogle tilfælde kan der opnås op til 50 % tilskud til projektomkostningerne. Sådan sikrer vi en skræddersyet og transparent proces, der matcher din virksomheds behov, mens vi sammen udforsker mulighederne for offentlig støtte til din grønne innovationsrejse.

TIDLIGERE PROJEKTER

Backhaus-Brown

Industri
Produktionsvirksomhed
Type Virksomhed
Glaspusteri
Innovation
Elektrificering af ovne

Situation: Gasforbrug koster penge og CO2, hvilket de især fik mærke under energikrisen. Derfor brug for at finde en alternativ metode for at varme deres ovne.
Løsningen: Elektrificering af gasovn.

Med stigende energipriser blev det især presserende for Backhaus-Brown at adressere deres gasforbrugs omkostninger og CO2-eq udledning. For at imødekomme denne udfordring valgte virksomheden at søge efter en alternativ opvarmningsmetode til deres ovne. Svaret var elektrificeringen af gasovne. Dette skridt forventes at medføre en årlig besparelse på omkring 39.000 DKK og reducere CO2-eq udslippet med ca. 5650 kg årligt. Med en tilbagebetalingstid på 5,8 år repræsenterer denne innovation et væsentligt fremskridt mod Gladspusteris grønne fremtid.

Day23-6498

 

5.8 år Tilbagebetalingstid
5.7ton CO2 besparelse pr. år
39K DKK i besparelse pr. år

CycleIT

Industri
Service
Type Virksomhed

IT-virksomhed

Innovation
Dokumentation af CO2-besparelser

I en tid med høj konkurrence, pres på pris og lønsomhed, og med kundeforhold håndteret opgave for opgave, stod CycleIT over for et vigtigt skifte. I stedet for blot at betragte reparation som en isoleret service valgte CycleIT at ændre deres tilgang og perspektiv. Fokus er nu på, hvordan deres reparationsarbejde ikke kun er en økonomisk god løsning, men også forlænger levetiden på udstyret, hvilket gavner kundens overordnede klimaaftryk. Ved at indføre værktøjer til dokumentation af CO2-reduktion, udvikle metoder til bæredygtig IT-håndtering hos deres kunder og sætte et nyt fokus på bæredygtighed, har CycleIT ikke kun styrket deres position på markedet med vækstrater på 20-30%, men også signaleret et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid for hele branchen, hvor værdien af IT-udstyr maksimeres, og miljøpåvirkningen minimeres.

cycleit

 

20% Minimum 20% vækst