Skip to content

Startlinjen til at reducere jeres klimaaftryk

SKAB GRUNDLAGET FOR JERES KLIMAINDSATS MED EN BASELINE RAPPORT

”Baseline” kan oversættes til grundlinje eller udgangspunkt. En CO2-eq baseline gør netop det: den beregner en grundlinje for, hvordan jeres virksomheds klimaaftryk ser ud i dag, og det bliver startpunktet for jeres videre klimaindsats. Ved at få indblik i, hvor jeres største klimaaftryk ligger, kan I reducere dér, hvor det har den største effekt - både for jer og for kloden!

KLIMAAFTRYK MÅLES I CO2-ÆKVIVALENTER

CO2-ækvivalenter, forkortet CO2-eq, er en måleenhed, der anvendes til at sammenligne udledninger af forskellige drivhusgasser baseret på deres bidrag til drivhuseffekten, også kaldet deres drivhuspotentiale. For at kunne foretage denne sammenligning beregner vi, hvor meget CO2-gas der skulle udledes for at opnå den samme drivhuseffekt som den pågældende gas. Denne beregning muliggør også at samle hele virksomhedens drivhusgasudledning under én måleenhed.

1. Overblik over klimaaftryk Et klimaregnskab giver virksomheden et klart overblik over dens drivhusgasemissioner og muliggør identifikation af de primære kilder til emissionerne.  
2. Identificering af indsatsområder Klimaregnskabet hjælper med at identificere områder, hvor virksomheden kan implementere effektive tiltag for at reducere udledningerne og fremme bæredygtige og energieffektive løsninger.  
3. Strategisk værktøj til bæredygtighedsindsatser Klimaregnskabet fungerer som et strategisk værktøj for virksomhedens klima- og energiplanlægning, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i udledningerne over tid.  
4. Mulighed for at skille sig ud Klimaregnskabet kan styrke virksomhedens bæredygtighedsprofil og differentiere den fra konkurrenterne, hvilket kan være en fordelagtig forretningsstrategi.  
5. Fremtidige krav Da flere kunder allerede efterspørger rapportering af klimaaftryk, og lovbaserede krav til klimaregnskaber er på vej, er det en god praksis at have en CO2-eq baseline for at være godt forberedt  
KONKLUSION

Klimaregnskabet er derfor en vigtig ressource for virksomheder, der ønsker at tage ansvar for deres miljømæssige påvirkning, forbedre deres omdømme og bidrage til den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringerne.

 

SÅDAN BEREGNES EN BASELINE

Baseline beregnes på baggrund af virksomhedens forbrug af energi og andre ressourcer, der bidrager til emissioner af drivhusgasser. Dette indebærer alt fra el til belysning, til medarbejdertransport og indkøb.

Efter briefing fra os foretager I en dataindsamling, hvor I indsamler data om jeres forbrug fx til jeres belysning og ventilation. Dataindsamlingen sker i et eget excel ark og ved hjælp af en detaljeret guide.

Forbruget omregnes derefter til emissioner ved brug af fremgangsmåde og emissionsfaktorer fastsat i Klimakompasset og Greenhouse gas (GHG) protokollen. GHG-protokollen er en anerkendt standard inden for måling og rapportering af virksomheders CO2-udledning. Protokollen er den EU også anbefaler herfor. På baggrund herfor beregnes både et samlet CO2-eq aftryk og aftryk opdelte i scope 1, 2 og 3.

For at beregne benytter vi både et egenudviklede Excel ark, der ligeledes følger GHG-protokollen, og hvor vi også har mulighed for at dykke dybere ned i beregningerne og kigge nærmere på flere underkategorier. Det resulterer i et bedre overblik over klimaaftrykket, og ligeledes en bedre idé om, hvor og hvordan aftrykket kan reduceres.

CO2-eq udledninger opdeles i tre scopes:

 • Scope 1 omfatter alle virksomhedens direkte kilder til CO2eq-udledning, som den selv kan kontrollere, eksempelvis udledninger fra egne køretøjer og anlæg til energi- produktion, samt procesgasser og kølemidler.

 • Scope 2 omfatter virksomhedens indirekte kilder til CO2eq-udledning fra energiforbrug, altså udledninger fra selskaber, som forsyner virksomheden med energi som fx fjernvarme og elektricitet.

 • Scope 3 omfatter de indirekte CO2eq-udledninger fra virksomhedens værdikæde. Dette er både opstrøms, fx virksomhedens indkøb fra leverandører og medarbejderes transport til arbejde, og nedstrøms, fx udledninger relateret til brug og bortskaffelse af virksomhedens produkter.

VI HJÆLPER DIG HELE VEJEN

C7 baseline er en full-support løsning hvor du har vores erfarne konsulenter med dig igennem hele processen.
 • CO2-beregning

  Beregningen af klimaaftrykket foretager vi i vores egenudviklede Complete7 metode, der bygger på GHG-protokollen. Regnearket giver et detaljeret overblik over forbrug og klimaaftryk inden for de forskellige dele af jeres virksomhed.
 • Baselinerapport

  På baggrund af denne viden bliver det lavet en rapport, der både indeholder en gennemgang af jeres forbrug og emissioner, samt konkrete forslag til, hvordan I kan reducere jeres forbrug, og dermed også jeres emissioner.
 • Levering der efterlever offentlige beregningsmetoder og krav

  I forbindelse med vores beregninger vil vi også udfylde jeres profil i Klimakompasset, der er Erhvervsstyrelsens værktøj til at lave klimaregnskab. Dette sikrer at I også har jeres klimaregnskab liggende på et format, som mange andre aktører benytter.

VI HAR GJORT DET SÅ LET SOM MULIGT

Forløbet med at beregne en CO2-eq baseline involverer en struktureret proces med seks trin

1
Opgavebeskrivelse
Afstemning af forventninger
2
Brief omkring situation og behov
I fortæller os om jeres situation og indledende idéer om CO2-syndere
3
DATAINDSAMLING
I fællesskab udfylder vi beregneren vedrørende jeres energiforbrug of andre faktorer der påvirker jeres klimaaftryk
4
Endelig beregning
På baggrund af forrige trin laver vi jeres endelige beregninger og kvalitetssikrer dem
5
Producering af rapport
Dataindsamling, brief og beregnede klimaaftryk udgøre grundlaget for en rapport, der valideres af jer inden endelig aflevering
6
Inddatering i klimakompasset
Vi lægger resultaterne ind på jeres profil under klimakompasset samt aftale om opfølgning på rapporten