Skip to content
iSO

 

STANDARD

ISO SOM STANDARD

International Organization for Standardization (ISO) er et internationalt forbund for standardisering. Standardisering sørger for ensartet og harmonisering af produkter, eksemplificeret ved USB-C stikket, der nu er brugt som standard løsning, eller at produkter udviklet i ét land kan bruge batterier udviklet i et andet. Udover produkter, findes der også standarder for temaer såsom sundhed, miljø og bæredygtighed.
 
ISO 50005: Gradvis implementering af energiledelse 
En af de standarder ISO har udviklet, er ISO 50005. Denne standard er en vejledning til implementering af et energiledelsessystem, og er særligt tiltænkt at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at blive mere energi- og omkostningseffektive. Gennem en gradvis og systematisk tilgang øges fleksibiliteten, som muliggør for virksomheden at arbejde i sit eget tempo med de ressourcer, der er tilgængelige. 

iso

 

Phase 6 picture

ENERGILEDELSE MED COMPLETE7

FORLØBET
ISO 50005 er  for mange virksomheder en ideel tjekliste, der kan guide virksomheden igennem energiledelse. Men selvom ISO 50005 er lavet for at være en mindre kompleks og mere fleksibel metode at arbejde med energiledelse, er standarden stadig omfattende. Den indeholder 138 forskellige krav, som virksomheden skal opfylde for at gennemføre standarden til fulde.  Standarden siger imidlertid ingenting om hvordan I skal gribe disse 138 krav an. Derudover er nogle kriterier afhængige af hinanden, så det kan være svært at finde en rækkefølge, der giver mening, både i forhold til standarden og i forhold til jeres virksomhed.  
 
Det har Complete7 en løsning på. C7-forløbet giver en struktureret tilgang og klar vejledning for, at gribe standarden an på en mere effektiv måde. Ved at følge C7-forløbets trin-for-trin metode igennem syv faser, bliver I holdt i hånden hele vejen gennem forløbet, og får I en klar rækkefølge at følge, hvilket gør det lettere at håndtere standardens forskellige krav. 
HVAD KAN I FORVENTE
ISO 50005-standarden byder på 138 krav, der alle er inddelt i 13 elementer, som hver især består af flere temaer og fire forskellige niveauer. Det kan virke meget forvirrende, så derfor har vi igennem C7-forløbet sat samtlige niveauer i system. Så skal din virksomhed blot følge forløbets gang, hvor I med afsæt i anbefalinger og guides, nemmere kommer i mål med energiledelsen. Helt konkret kan I forvente følgende fordele ved forløbet:
 
  • En ellers kompleks struktur er brudt ned i syv faser, som I blot skal følge
  • Samtlige krav er forklaret, så de fremstår tydelige og konkrete
  • Krav har en tilhørende anbefalingstekst og værktøjer, som gør det meget nemmere for jer at komme i mål
  • I kan følge udviklingen på jeres rejse, og har hele tiden overblik over, hvor langt I er kommet, og hvor meget I mangler
  • I får konkret dokumentation på jeres arbejde med energiledelse, som I kan fremvise til leverandører, kunder og andre interessenter
  • Som en del af ISO-forløbet får I Complete7's velkendte energioptimeringsforløb med, så I får helt konkrete anbefalinger til, hvordan I skal spare energi.
7 FASER
138 NIVEAUER

ISO3

 

ISO2

 

ISO1

 

FORDELENE VED ENERGILEDELSE

I det store hele kan energiledelse hjælpe SMV'er med at forbedre deres økonomiske resultater, mindske deres miljøpåvirkning og øge deres konkurrenceevne på markedet. Det er en investering i bæredygtig vækst og kan bidrage til at skabe en mere effektiv og ansvarlig virksomhed. Følgende er helt konkrete fordele:

Omkostningsbesparelser
: Energiledelse kan hjælpe virksomheder med at identificere ineffektiv brug af energi og implementere tiltag til at reducere energiforbruget.

Konkurrencemæssige fordele: Bæredygtighed er blevet et vigtigt parameter for mange forbrugere, og virksomheder, som viser engagement i energieffektivitet og miljøansvar, kan tiltrække og fastholde kunder, der prioriterer bæredygtighed.

Reduktion af CO2-aftryk:  Ved at reducere energiforbruget mindsker I jeres CO2-udledning og hjælper med at bekæmpe klimaændringer. Dette kan bidrage til at forbedre virksomhedens image og omdømme i forhold til både kunder og interessenter.

Overholdelse af regulering: Der kommer flere og flere standarder og lovgivning på området. Ved at arbejde med energiledelse er I på forkant, og kan derfor blive valgt til i stedet for fra.

Ansvarlighed og medarbejderengagement: Energiledelse viser, at virksomheden er opmærksom på sin miljøpåvirkning og er dedikeret til bæredygtighed. Dette kan bidrage til at øge medarbejdernes engagement og tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.
 

Innovationsmuligheder: Ved at analysere energiforbruget og identificere ineffektive processer kan I finde måder at optimere og forbedre sin drift på, hvilket kan skabe nye forretningsmuligheder og øge konkurrenceevnen.

Mac + mail V6

 

 

 

ENERGIOPTIMERING MED DIN ENERGILEDELSE

Som en del af ISO 50005-forløbet får I samtidigt adgang til det energibesparende forløb, som Complete7 har udviklet på baggrund af mange års erfaring med små- og mellemstores udfordringer med grøn omstilling. Her kan I blandt andet arbejde med områder som vand, varme, elektricitet og ventilation.

Læs mere om det energioptimerende forløb her

ENERGIOPTIMERING MED DIN ENERGILEDELSE

Som en del af ISO 50005-forløbet får I samtidigt adgang til det energibesparende forløb, som Complete7 har udviklet på baggrund af mange års erfaring med små- og mellemstores udfordringer med grøn omstilling. Her kan I blandt andet arbejde med områder som vand, varme, elektricitet og ventilation.

Læs mere om det energioptimerende forløb her.

HØR MERE OM LØSNINGEN

Ønsker du at høre mere? Skriv dig op her, så giver vi dig et kald, hvor du kan høre mere om ISO 50005, og hvordan energiledelse kan tage jeres organisation til næste, energivenlige niveau.